Liên hệ chúng tôi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ẮC QUY DAISUNG

Mã số thuế: 0200408861

Office:  Cụm 9 Khu công nghiệp Quán Trữ, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An,  Thành phố Hải Phòng

Tel: 0225.3500 479

Website: http://daisungbattery.com | E-mail: info@daisungbattery.com